Лугинська громада

Житомирська область, Коростенський район

Грантова програма "Посттравматичний стресовий розлад"

Дата: 13.09.2022 12:14
Кількість переглядів: 427

Посттравматическое стрессовое расстройство фото

Спеціалізоване інтернет-видання “Медправда” проводить конкурс на отримання гранта за написання інформаційно-аналітичної статті на тему “Посттравматичний стресовий розлад”.

Мета проєкту — всебічне інформування населення щодо наслідків травматичних стресових ситуацій, допомога у подоланні розладів здоров’я та психологічна підтримка усіх, хто стикнувся з цією проблемою.

 

 

Реєстрація для участі в грантовій програмі "Посттравматичний стресовий розлад"

1. Загальні положення. 

1.1. Грантова Програма «Посттравматичний стресовий розлад» проводиться на замовлення ТОВ ДІДЖІО (далі – «Замовник»).

1.2. Виконавцем Грантової програми «Посттравматичний стресовий розлад» є інтернет-видання «MEDPRAVDA» (далі – «Виконавець»).

2. Умови проведення Грантової програми «Посттравматичний стресовий розлад».

2.1. Грантова програма «Постковідний синдром» (далі – «Грантова програма») проводиться Виконавцем на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій (далі – «Територія Грантової програми»).

2.2. Грантова програма проводиться в період з 1 вересня 2022 року по 31 жовтня 2022 року включно (далі – «Строк проведення Грантової програми»).

2.3. Грантова програма проводиться з метою сповіщення населення України про можливі наслідки травматичних стресових ситуацій.

2.4. Приймаючи участь у Грантовій програмі, учасник Грантової програми не вносить жодної плати, пов’язаної з участю в Грантовій програмі. 

3. Вимоги до учасників Грантової програми.

3.1. До участі в Грантовій програмі запрошуються громадяни України, які досягли 18-річного віку на дату початку Грантової програми (як це зазначено у пункті 2.2. цих Правил), проживають на Території проведення Грантової програми, мають вищу медичну освіту.

3.2. Учасником Грантової програми вважається особа, яка відповідає вимогами пункту 3 цих Правил та належним чином виконав всі вимоги цих Правил.

3.3. Учасниками Грантової програми не визнаються та не можуть бути такі особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил: 

3.3.1 працівники Виконавця/Замовника Грантової програми і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Грантової програми, їхні діти чи родичі;

3.4. Учасники Грантової програми під час участі в Грантовій програмі зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. дотримуватися правил користування сайтом (далі – «Сайт»), які розміщені на самому Сайті;

3.4.3. вказувати повні коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.5. Беручи участь в Грантовій програмі, учасник Грантової програми погоджується й підтверджує факт ознайомлення та повної і безумовної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання учасником Грантової програми недостовірних/некоректних даних для участі в Грантовій програмі, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Грантової програми, звільняє Виконавця від обов’язку вручити Заохочення Грантової програми, і такий учасник Грантової програми втрачає право на отримання Заохочення Грантової програми.

3.7. У разі порушення учасником Грантової програми обов’язків, передбачених у цих Правилах, що спричинило виникнення у Виконавця збитків, учасник Грантової програми зобов’язаний відшкодувати такі документально підтверджені збитки в повному обсязі.

3.8. У будь-який момент проведення Грантової програми Виконавець має право вимагати від учасника надати копії документів, що засвідчують його особу, в тому числі підтверджують його вік. Виконавець залишає за собою право відсторонити від участі в Грантовій програмі учасників Грантової програми, які не надали документи згідно з цим пунктом 3.8. Правил на вимогу Виконавця.

3.9. Учасник Грантової програми, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Грантовій програмі та на одержання Заохочення Грантової програми. 

4. Умови участі в Грантовій програмі.

4.1. Для участі в Грантовій програмі необхідно:

4.1.1. протягом Строку проведення Грантової програми зареєструватися в зворотній Google формі на сайті medpravda.ua у розділі «Гранти»;

4.1.2. надіслати в зворотній Google формі Статтю, що має відповідати наступним параметрам:

Тема статтіПосттравматическое стрессовое расстройство/Посттравматичний стресовий розлад.

Мова: українська/російська.

Інформація про Автора: 

 • Прізвище ім’я по-батькові;
 • Інформація про вищу медичну освіту;
 • Регалії (стаж/науковий ступінь/освіта/місце роботи);
 • Посилання на профіль на Facebook/Instagram.

План статті (орієнтовний):

 • Тема
 • Актуальність теми
 • Статистичні дані (цифри, посилання на дослідження)
 • Опис проблеми (симптоми, прояви)
 • Групи (вікові, гендерні, за родом занять, із супутніми станами чи захворюваннями), що частіше стикаються з цією проблемою
 • Варіанти лікування, допомоги, профілактики
 • Наслідки (у тому числі якщо не лікувати) та перспективи

Ключові слова:

 • ПТСР це
 • ПТСР симптоми
 • ПТСР лікування
 • тест на ПТСР
 • симптоми посттравматичного стресового розладу

Обсяг статті: 7000-10000 знаків

Цільова аудиторія: жінки 30-40 років

Наявність джерел обов'язково вказувати

Унікальність: 70-80%. Редакція залишає у себе декларація про оцінку.

З прикладом статті можна ознайомитись за посиланням

4.2. Виконавець Грантової програми не несе відповідальність за несправності мережі та інші незалежні від його волі обставини, що унеможливлюють та/або сповільнюють процес реєстрації Учасника у визначений строк.

4.3. Один Учасник може бути зареєстровано для участі в Грантовій програмі лише один раз. Повторна реєстрація одного і того самого Учасника і його статті не допускається. 

4.4. Реєстрація Учасника для участі в Грантовій програмі забезпечується через Сайт.

4.5. Реєстрація Учасника і його статті не може бути здійснена, якщо це проводиться з порушенням умов цих Правил, зокрема:

4.5.1. якщо під час реєстрації Учасника і його стаття не введено інформацію про Учасника, вказану в пункті 4.1.4 Умови участі в Грантовій програмі;

4.5.2. якщо дані під час реєстрації Учасника і його статті не можуть бути ідентифіковані: не містять усіх елементів, вказаних у пункті 4.1.4 Умови участі в Грантовій програмі, або містять їх у неправильному форматі; містять, окрім елементів, вказаних в пункті 4.1.4 Умови участі в Грантовій програмі, зайві пропуски/пробіли, символи;

4.5.3. якщо реєстрація Учасника і його статті здійснена учасником Грантової програми з порушенням строків та/або інших обмежень, встановлених цими Правилами;

4.5.4. якщо раніше вже було зареєстровано такого Учасника і його статтю. 

5. Заохочення Грантової програми.

5.1. Фонд Заохочень Грантової програми складають:

5.1.1. 10000 тисяч гривень, 00 копійок.

5.2. Заохочення Грантової програми, передбачені в пункті 5.1.1 цих Правил, можна отримати шляхом безготівкового переказу на банківський особистий рахунок згідно з надісланими даними, в період з 10.11.2022 р. до 15.11.2022 р. 

5.3. Виконавець не має будь-яких обов'язків та не відповідає і не здійснює компенсацій у зв'язку з подальшим використанням Заохочень Грантової програми. 

5.4. Кількість Заохочень Грантової програми обмежена і становить зазначену вище у пункті 5.1 Правил кількість.

5.5. Фонд Заохочень Грантової програми складається за рахунок власних засобів Виконавця Грантової програми і використовується виключно для надання Заохочень Грантової програми учасникам Грантової програми. 

5.6. Виконавець протягом усього Строку проведення Грантової програми має право збільшувати кількість Заохочень Грантової програми та/або додавати нові види Заохочень Грантової програми шляхом внесення змін до цих Правил. 

6. Порядок отримання права на Заохочення Грантової програми.

6.1. Право на отримання Заохочення Грантової програми отримує той учасник, який, за рішенням редакційної комісії, найбільш широко та точно виконав п. 4.1.2 даної Грантової програми.

6.2. Переможця визначає редакційна комісія, що складається з:

 • лікаря-педіатра;
 • лікаря-ендокринолог;
 • медичного журналіста;
 • редактора.

6.3. Про обрання переможця, повідомляється на офіційній сторінці Виконавця Грантової програми.

Реєстрація для участі в грантовій програмі "Посттравматичний стресовий розлад"

7. Порядок вручення Заохочень Грантової програми.

7.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надіслання Учаснику Грантової програми відомостей про результати перемоги, як це зазначено у пункті 6.1 Правил, Учасник, який отримав право на Заохочення Грантової програми, передбачене в пунктах 5.1.1 цих Правил, зобов’язаний надіслати на електронну адресу Виконавця stadnik@digio.com.ua: 

 • скан-копію паспорта громадянина України;
 • скан-копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду), якщо таких даних немає в паспорті громадянина України;
 • реквізити банківського рахунку в форматі IBAN;
 • копію документу, що підтверджує вищу медичну освіту;
 • фото: формат зображень для сайту – JPEG, PNG; розмір зображення – не менше ніж 600*402; положення фото – горизонтальне.

Виконавець має право вимагати надання й інших документів, які підтверджують належне виконання Учасником Грантової програми цих Правил (в тому числі, але не виключно оригінали документів, що підтверджують особу учасника Грантової програми).

7.2. Всі витрати, пов’язані з вручення/надісланням Заохочення Грантової програми, несе Виконавець Грантової програми. 

7.3. З моменту вручення Заохочення Грантової програми Учасник Грантової програми самостійно вживає усіх заходів для реалізації належного йому Заохочення Грантової програми.

7.4. Виконавець Грантової програми і пов’язані з Грантовою програмою особи не відповідають за подальше використання учасниками Грантової програми Заохочення Грантової програми після його вручення та/або за неможливість відповідним учасником Грантової програми скористатись наданим Заохоченням Грантової програми з будь-яких причин. 

7.5. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Грантової програми права на одержання належного йому Заохочення Грантової програми без будь-якої компенсації.

7.6. Крім передбаченого в інших положеннях цих Правил, Учасник Грантової програми втрачає набуте ним право на отримання Заохочення Грантової програми без будь-якої компенсацій у наступних випадках: 

7.6.1 якщо Учасник Грантової програми належить до категорії осіб, вказаних у п. 3.3 цих Правил.

7.6.2 у разі пред’явлення учасником Грантової програми копій чужого паспорта громадянина України для отримання Заохочення Грантової програми та/або чужої картки фізичної особи – платника податків.

7.6.3 якщо учасник Грантової програми заявив про свою відмову від отримання належного йому Заохочення Грантової програми.

7.7. У разі неможливості вручення Заохочення Грантової програми, вона визнається незатребуваною. Виконавець має право розпорядитися незатребуваним Заохоченням Грантової програми на свій розсуд.

7.8. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Заохочення Грантової програми не видається. 

8. Технічні умови.

8.1. Виконавець Грантової програми здійснює інформування учасників Грантової програми за допомогою електронної (e-mail) адреси, що була введена учасником Грантової програми під час реєстрації в Додатку.

8.2. Технічна підтримка Грантової програми здійснюється за допомогою електронної адреси stadnik@digio.com.ua в робочі дні з 09:00 до 18:00 протягом Строку проведення Грантової програми. 

8.3. Всі учасники Грантової програми самостійно оплачують усі будь-які витрати, які вони мали у зв'язку з участю в Грантовій програмі (у тому числі без обмежень витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет, як для реєстрації Учасника і його статті, так і для отримання будь-якої інформації про Грантову програму). 

8.4. Виконавець Грантової програми не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі в Грантовій програмі будь-кого з учасників Грантової програми. 

9. Інші умови.

9.1. Інформування щодо цих Правил та умов Грантової програми здійснюється на сайті medpravda.ua.

9.2. Оподаткування вартості Заохочень Грантової програми, вказаних у пункті 5.1 цих Правил, забезпечує Виконавець відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою. 

9.3. Виконавець не відповідає за:

9.3.1. неознайомлення з цими Правилами Грантової програми;

9.3.2. неознайомлення з фондом Заохочень Грантової програми та умовами їхнього отримання;

9.3.3. неотримання/несвоєчасне отримання Виконавцем Грантової програми відомостей/документів від учасника Грантової програми, необхідних для отримання Заохочення Грантової програми у строки, встановлені Виконавцем для їхнього надання, з вини організацій зв'язку або з інших, не залежних від Виконавця Грантової програми причин; 

9.3.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання учасниками Грантової програми обов'язків, передбачених у цих Правилах;

9.3.5. неотримання Заохочень Грантової програми учасниками Грантової програми, що сталося не з вини Виконавця;

9.3.6. неможливість використати Заохочення Грантової програми;

9.3.7. за наслідки використання Заохочень Грантової програми;

9.3.8. будь-які збої в роботі Сайту, помилки операторів електронного та телефонного зв’язку, технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Грантової програми, в тому числі (але не виключно): будь-які інші технічні збої в роботі операторів мобільного зв’язку чи інтернет-провайдерів, що виникли не з вини Виконавця.

9.4. Беручи участь в Грантовій програмі, учасники Грантової програми підтверджують свою згоду з тим, що Виконавець має право змінити Правила Грантової програми та/або призупинити/припинити Грантову програму шляхом внесення змін до цих Правил протягом усього Строку Грантової програми. Зміна та/або доповнення Правил та умов Грантової програми можливі у випадку їхнього затвердження Виконавцем Грантової програми й оприлюднення в порядку, визначеному для інформування про умови участі в Грантовій програмі. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

9.5. Беручи участь в Грантовій програмі, учасник Грантової програми також підтверджує свою повну та безумовну згоду на здійснення Виконавцем або уповноваженими ними особами збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження, трансграничну передачу в цілях проведення Грантової програми отриманих від учасника Грантової програми персональних даних. Персональні дані учасників Грантової програми будуть використовуватися виключно Виконавцем або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності та виключно у зв’язку з проведенням Грантової програми і вручення Заохочень Грантової програми і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних з Грантовою програмою. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Грантової програми, Виконавцем або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

9.6. Виконавець Грантової програми залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з учасниками Грантової програми, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

9.7. Виконавець Грантової програми не бере участі у вирішенні суперечок щодо визначення переможців Грантової програми та/або розподілу Заохочень Грантової програми між учасниками Грантової програми.

9.8. Виконавець на власний розсуд може визнати недійсними будь-які заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в цій Грантовій програмі будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації в Грантовій програмі або іншим чином порушує ці Правила Грантової програми. 

9.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Грантової програми не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Виконавцем, яка спотворює чи втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Грантової програми, Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Грантової програми або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

9.10. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно даної Грантової програми.

9.11. Всі відносини, що стосуються проведення даної Грантової програми, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і при неврегульованих правилами спірних питаннях, остаточне рішення ухвалює Виконавець. Рішення Виконавця з усіх питань, пов'язаних із проведенням Грантової програми, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Грантової програми не підлягають перегляду.

9.12. Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил. 

9.13. Всі учасники Грантової програми самостійно несуть ризики, пов’язані з участю в Грантовій програмі, в тому числі пов’язані зі зміною або втратою права на отримання будь-яких соціальних пільг та/чи допомог, у тому числі субсидій, внаслідок отримання Заохочень Грантової програми.

Реєстрація для участі в грантовій програмі "Посттравматичний стресовий розлад"


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь