Лугинська громада

Житомирська область, Коростенський район

ЗВІТ про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома КУ Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лугинської селищної ради за 2021 рік

Дата: 10.12.2021 09:29
Кількість переглядів: 274

Фото без опису

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 року №904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лугинської селищної ради проведено внутрішній моніторинг та оцінку якості соціальних послуг в період 05.08.2021 по31.08.2021 року.

 

Підстава: Наказ від 12.08.2021 р. №7

 

   Мета:

Визначення відповідності надання послуг державним соціальним стандартам та потребам отримувачів; удосконалення діяльності роботи з організації та надання соціальних послуг.

Рішенням виконавчого комітету від 29.07.2021 р. № 76  затверджено Порядок проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, визначено відповідальних осіб.

       Станом на 30.11.2021 року на обліку у Територіальному центрі соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) перебуває 405 осіб, яким з початку року надано 9587 соціальних послуг. Комісією з моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг було обстежено  147 отримувачів соціальних послуг та перевірено  29 соціальних робітників.

       Для проведення моніторингу та внутрішньої  оцінки якості надання соціальних послуг територіальний центр використовував такі методи оцінки: анкета,яка заповнюється з метою отримування відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг соціальним робітником. Також проводилося телефонне опитування. Метою опитування є отримання обєктивної інформації необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

       Скарг від підопічних терцентру щодо надання соціальних послуг не надходило.

       Послуги надають 43 соціальні робітники, які згідно індивідуальних планів надання соціальних послуг відвідують підопічних два-три рази на тиждень відповідно визначеної рухової активності. На платному обслуговуванні знаходяться 92 особи, послуги яким надаються згідно затверджених тарифів.

       Згідно постанови КМУ від 11.03.2020 р. № 211 « Про запобігання поширенню на території України короновірусної інфекції COVID-19» (п.11 абз.6…вжити  додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед  громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які перебувають  на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.) та протоколу № 24 позачергового засідання Лугинської селищної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 29 жовтня 2021 року (п.4.2….з метою вжиття дієвих заходів стримування значного поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19).

       Було організоване  системне спілкування з підопічними в телефонному режимі.

Таким чином були залучені всі працівники терцентру, відбувався постійний моніторинг літніх одиноких громадян  з метою визначення їхніх індивідуальних потреб та з метою інформаційно-розяснювальної роботи по запобіганню поширення короновірусної інфекції.

       Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

       При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувалися показники якості соціальних послуг такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до отримувача соціальних послуг, професійність.

 

Для проведення оцінки якості соціальної послуги догляду вдома застосовувалися кількісні та якісні показники.

       Кількісні показники:

  • кількість скарг від отримувачів соціальної послуги за звітний період складає 0%;

  • частка задоволених звернень про отримання соціальних послуг складає 100%;

 

Адресність та індивідуальний підхід:

       Відділенням соціальної допомоги вдома в повному обсязі (100%) проведено визначення індивідуальних потреб. Індивідуальні плани складено за відповідною формою затвердженою наказом № 335 від 16.06.2021 року «Про затвердження Змін до Державного стандарту догляду вдома»  у двох екземплярах й узгоджено з отримувачем соціальної послуги. Усі індивідуальні плани відповідають визначеним потребам отримувача соціальної послуги.

       Забезпечено перегляд індивідуальних планів  надання  соціальної послуги догляду вдома відповідно до вимог Державного стандарту догляду вдома, а саме: через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома та повторно через рік. При перегляді індивідуальних планів змін не виявлено.

Результативність:Згідно проведеного опитування, в тому і телефонного, 100% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги. Письмових скарг зі сторони підопічних не було.

Своєчасність:У відділенні соціальної допомоги вдома відповідно до термінів виконується: прийняття рішень щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений строк.

       Договори щодо надання соціальної послуги догляду вдома підписані у двосторонньому порядку 100%.

       Під час перевірок роботи надавачів соціальних послуг комісією  порушень в наданні послуг не виявлено. 

Доступність та відкритість:

Розташування терцентру є вдалим, він знаходиться в центрі селища зі зручним транспортним сполученням. На території є місце для паркуваннятранспортних засобів.

       При вході до територіального центру міститься пандус, що є необхідним для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Повага до отримувача соціальної послуги:

Під час проведення внутрішнього моніторингу та згідно проведених опитувань, в тому числі і по телефону, отримувачі соціальної послуги догляд вдома задоволені роботою соціальних робітників.

       За результатами перевірок роботи надавачів соціальних послуг відмічено, що скарг від отримувачів соціальних послуг не надходило.

Професійність:

Штатний розпис територіального центру сформовано відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням спеціалізації.

       Посадові інструкції затверджено згідно Довідника кваліфікаційний харектеристик професій працівників.

       Всі працівники відділення соціальної допомоги вдома ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутнішнього трудового розпорядку КУ Терцентр Лугинської селищної ради.

На кожного працівника терцентру заведена особова справа.

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

       Всі соціальні робітники, які надають соціальну послугу догляду вдома, забезпечені засобами індивідуального захисту: антисепники-100%,захисні маски-100%,гумові рукавички-100%.

       Від отримувачів соціальних послуг письмових скарг не надходило.

       Всі дані від набувачів про отримання соціальної послуги догляду вдома показують, що вони задоволені  на 100%.

       Комісія працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено опитування та анкетування отримувачів соціальних послуг, проаналізовано отримані дані.

       За результатами були визначені заходи для покращення стану надання соціальних послуг.

       Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних «послуг (узагальнювались статуси, які переважали).

 

Показники якості

Від80%до  100% (добре)

Від 51% до 79% (задовільно)

Від 0% до 50% (незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

Добре

-

-

Результативність

Добре

-

-

Своєчасність

Добре

-

-

Повага гідності отримувача

Добре

-

-

Професійність

Добре

-

-

 

Показники кількості

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до 100%

Кількість скарг та результат їх розгляду

-

-

-

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із субєктом, що надає соціальну послугу

«добре»

Продовжувати роботу із субєктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають встановленому рівню – «добре».

 

Заплановані заходи по проведенню роботи з удосконалення порядку надання соціальних послуг територіальним центром:

  • підвищувати рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів у 2022 році;

  • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині забезпечення соціальних робітників тонометрами та засобами індивідуального захисту;

  • продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

  • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги, та інших необхідних форм та забезпечувати оформлення документації відповідно до вимог законодавства;

  • проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

  • переглядати особові справи громадян, які перебувають на обслуговуванні у відділенні та проводити повторне визначення індивідуальних потреб один раз на рік;

  • згідно карт визначення індивідуальних потреб здійснювати перегляд індивідуальних планів один раз на рік.

 

 

В.о. директора  терцентру                     Людмила ГОРДЕЙЧУК

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь