Лугинська громада

Житомирська область, Коростенський район

Урядом 07.07.2021 схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 697 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Дата: 19.07.2021 14:26
Кількість переглядів: 241

                                                         Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 липня 2021 р. N 697

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 4 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2021 р. N 697

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 14 Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. N 1192 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 31, ст. 1314; 2018 р., N 62, ст. 2144), слово "Мінсоцполітики" замінити словом "Нацсоцслужба".

2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2011 р., N 89, ст. 3232; 2014 р., N 93, ст. 2683; 2016 р., N 97, ст. 3165; 2020 р., N 61, ст. 1981):

1) пункт 34 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Склад сім'ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, визначається на дату звернення за її призначенням.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

2) у пункті 352:

в абзаці другому слова "десятому - чотирнадцятому" замінити словами "одинадцятому - п'ятнадцятому";

абзац шостий після слів і цифр "затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 80, ст. 2271; 2015 р., N 70, ст. 2312)" доповнити словами ", а також житла, отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету; житлових приміщень у гуртожитках";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"Допомога на дітей одиноким матерям призначається в разі, коли багатодітна сім'я виховує трьох і більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) та у її власності є друга квартира (будинок), за винятком житла, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, за умови, що загальна площа такого житла не перевищує 13,65 кв. метра на одного члена сім'ї та додатково 35,22 кв. метра на сім'ю;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дев'ятнадцятим;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"- у складі сім'ї є дитина з інвалідністю або особа з інвалідністю, яка згідно з випискою з акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребує постійного стороннього догляду;";

перше речення абзацу дев'ятнадцятого викласти в такій редакції: "Якщо непрацююча працездатна особа зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна або перебуває на обліку в центрі зайнятості як така, що шукає роботу, більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям не працевлаштувалася за направленням центру зайнятості або не забезпечила себе роботою самостійно, розмір такої допомоги під час наступного звернення за її призначенням зменшується на 50 відсотків, на наступний період - на 75 відсотків.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Якщо непрацююча працездатна особа зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна або перебуває на обліку в центрі зайнятості як така, що шукає роботу, більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям не працевлаштувалася у зв'язку з відсутністю підходящої роботи або направлена центром зайнятості на професійне навчання, така допомога призначається без зменшення її розміру.";

3) у пункті 36:

в абзаці першому слова "за денною формою" замінити словами "за денною або дуальною формою";

доповнити пункт після абзацу двадцять другого новими абзацами такого змісту:

"якщо діти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти та входять до складу сім'ї, відсутні на навчальних заняттях з невідомих або без поважних причин протягом десяти навчальних днів підряд, - з місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла відповідна інформація від служби у справах дітей. Зазначену інформацію служба у справах дітей подає не пізніше ніж через три календарних дні після її отримання від закладів загальної середньої освіти.

У разі припинення дії обставини, передбаченої абзацом двадцять третім цього пункту, виплата допомоги на дітей одиноким матерям поновлюється на підставі письмової заяви отримувача такої допомоги та інформації, отриманої за запитом органу соціального захисту населення від закладу загальної середньої освіти, про відвідування учнем навчальних занять з місяця, в якому поновлено відвідування, та продовжується до закінчення строку її призначення.".

У зв'язку з цим абзац двадцять третій вважати абзацом двадцять п'ятим;

4) в абзаці третьому пункту 425 слова "прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність," замінити словами "двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку";

5) пункт 49 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відомості про непрацюючу працездатну особу, яка зареєстрована як безробітна/перебуває на обліку як така, що шукає роботу, - центрами зайнятості.".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцятим;

6) доповнити Порядок пунктом 58 такого змісту:

"58. Структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подається Нацсоцслужбі звіт про надання державної допомоги сім'ям з дітьми за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нацсоцслужба подає щороку Держстату зведену інформацію про надання державної допомоги сім'ям з дітьми по Україні в цілому та у розрізі регіонів.";

7) у тексті Порядку слова "за денною формою" замінити словами "за денною або дуальною формою".

3. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 394; 2020 р., N 61, ст. 1981):

1) у пункті 5:

абзац сьомий доповнити реченням такого змісту: "Склад малозабезпеченої сім'ї заявника визначається на дату звернення за призначенням державної соціальної допомоги.";

в абзаці одинадцятому слова "прізвище, ім'я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження" замінити словами "прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія та номер свідоцтва про народження (для дитини віком до 14 років)";

2) у пункті 10:

підпункт 3 після слів і цифр "затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 80, ст. 2271; 2015 р., N 70, ст. 2312)" доповнити словами ", а також житла, отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету; житлових приміщень у гуртожитках";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Державна соціальна допомога призначається у разі, коли малозабезпечена багатодітна сім'я виховує трьох і більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) та у її власності є друга квартира (будинок), за винятком житла, зазначеного у підпункті 3 цього пункту, за умови, що загальна площа такого житла не перевищує 13,65 кв. метра на одного члена сім'ї та додатково 35,22 кв. метра на сім'ю;";

3) абзац другий підпункту 1 пункту 11 викласти в такій редакції:

"у складі сім'ї є дитина з інвалідністю або особа з інвалідністю, яка згідно з випискою з акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребує постійного стороннього догляду;";

4) доповнити Порядок пунктом 112 такого змісту:

"112. Якщо на дату звернення за призначенням державної соціальної допомоги у складі малозабезпеченої сім'ї є особа, яка втратила працездатність, в тому числі особа, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але не набула права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого зазначеною статтею, державна соціальна допомога призначається незалежно від сплати/несплати нею (за неї) єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи.";

5) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Якщо непрацююча працездатна особа зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна або перебуває на обліку в центрі зайнятості як така, що шукає роботу, більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання державної соціальної допомоги не працевлаштувалася за направленням центру зайнятості або не забезпечила себе роботою самостійно, розмір такої допомоги під час наступного звернення за її призначенням зменшується на 50 відсотків, на наступний період - на 75 відсотків. Така допомога під час наступного звернення призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення її виплати.

Якщо непрацююча працездатна особа зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна або перебуває на обліку в центрі зайнятості як така, що шукає роботу, більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання державної соціальної допомоги не працевлаштувалася у зв'язку з відсутністю підходящої роботи або направлена центром зайнятості на професійне навчання, така допомога призначається без зменшення її розміру.";

6) пункт 16 доповнити абзацами такого змісту:

"якщо діти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти та входять до складу малозабезпеченої сім'ї, відсутні на навчальних заняттях з невідомих або без поважних причин протягом десяти навчальних днів підряд, - з місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла відповідна інформація від служби у справах дітей.

Зазначену інформацію служба у справах дітей подає не пізніше ніж через три календарних дні після її отримання від закладів загальної середньої освіти.

У разі припинення дії обставини, передбаченої абзацом сьомим цього пункту, виплата державної соціальної допомоги поновлюється на підставі письмової заяви її отримувача та інформації, отриманої за запитом органу соціального захисту населення від закладу загальної середньої освіти, про відвідування учнем навчальних занять з місяця, в якому поновлено відвідування, та продовжується до закінчення строку її призначення.";

7) пункт 19 після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:

"відомості про непрацюючу працездатну особу, яка зареєстрована як безробітна/перебуває на обліку як така, що шукає роботу, - центрами зайнятості.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

8) у пункті 23 слова "Державна соціальна служба" замінити словом "Нацсоцслужба";

9) доповнити Порядок пунктом 30 такого змісту:

"30. Структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подається Нацсоцслужбі звіт про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нацсоцслужба подає щороку Держстату зведену інформацію про надання державної соціальної допомоги по Україні в цілому та у розрізі регіонів.";

10) у тексті Порядку слова "за денною формою" замінити словами "за денною або дуальною формою".

4. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 4, ст. 148, N 18, ст. 510, N 82, ст. 2508; 2019 р., N 12, ст. 414; 2020 р., N 23, ст. 849; 2021 р., N 11, ст. 457):

1) у пункті 4:

доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:

"121) дітей померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять четвертим;

в абзаці двадцять третьому цифри "12" замінити цифрами "12, 121";

2) пункт 5 після абзацу сорок четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

"особи, зазначені у підпункті 121 пункту 4:

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- копію довідки або посвідчення члена сім'ї загиблого;".

У зв'язку з цим абзац сорок п'ятий вважати абзацом сорок восьмим;

3) у пункті 7:

в абзаці тринадцятому слово і цифру "підпункті 1" замінити словами і цифрами "підпунктах 1 і 11";

в абзаці шістнадцятому цифри "12" замінити цифрами "12, 121";

4) додаток до Порядку доповнити словами і цифрами:

"Діти померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)".

5. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. N 632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 61, ст. 1981; 2021 р., N 1, ст. 45, N 4, ст. 212):

1) абзац третій пункту 13 після слова "стипендії" доповнити словами і цифрами ", осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або перебувають на обліку в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу, більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям/державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не працевлаштувалися у зв'язку з відсутністю підходящої роботи або направлені центром зайнятості на професійне навчання";

2) у тексті Порядку слова "за денною формою" замінити словами "за денною або дуальною формою".

6. У переліку територіальних органів Національної соціальної сервісної служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. N 783 "Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 73, ст. 2300):

абзац дев'ятий виключити;

абзац двадцять п'ятий викласти в такій редакції:

"Головне управління Національної соціальної сервісної служби у м. Києві та Київській області".

7. Пункт 32 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. N 79 "Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 13, ст. 545), викласти в такій редакції:

"32. Структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подається Нацсоцслужбі звіт про надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нацсоцслужба подає щороку Держстату зведену інформацію про надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років по Україні в цілому та у розрізі регіонів.".


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь