Лугинська громада
Лугинський район, Житомирська область

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ЛУГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛУГИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                  ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ                                                                             

НАКАЗ

 

11.11.2019                    №69

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора Кремненського закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради

 

 

            Згідно Кодексу законів про працю України, ст.26 Закону України «Про освіту», ст.26 Закону України  «Про загальну середню освіту», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти» від 28.03.2018 №291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2018 №454/31906, Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Лугинської селищної ради Лугинського району Житомирської області, затвердженого 39 сесією VІІ скликання Лугинської селищної ради від 03.10.2019 року №824 та у зв’язку з наявністю вакантної посади директора Кремненського закладу загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директораКремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області з 12 листопада 2019 року (додаток 1).

2. Затвердити склад членів конкурсної комісії щодо відбору кандидатур на заміщення вакантної посади директораКремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області (додаток 2).

3.Затвердити перелік тестових питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти претендентами на заміщення вакантної посади директора Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області.

4.Затвердити зразок ситуаційного завдання для складання іспиту претендентами на заміщення вакантної посади директора Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області.

5.Конкурсній комісії:

5.1.Перевірити подані документи претендентами на заміщення вакантної посади директора  Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області на відповідність установленим законодавством вимогам;

5.2.Забезпечити оприлюднення на сайті Лугинської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

5.3.Провести конкурс на заміщення вакантної посади директора Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області 17 грудня 2019 року о 10.00 год.

6.Прийняття документів від кандидатів на заміщення вакантної посади Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області покласти на головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітетуселищної ради Губарець Т.В.

7.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кремненського закладу загальної середньої освіти Мосейчуку Д.Д. надати можливість кандидатам на заміщення вакантної посадидиректора  Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області ознайомитися із  Кремненським закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу                      (підпис існує)                          Н.В.Сенчило

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 1 

                                                                                       до наказу відділу освіти,                                                                                                                                                молоді та спорту Лугинської   

                                                                                       селищної ради

                                                                                       від 11.11.2019 №69

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади директора 

Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про освіту», ст.26 Закону України  «Про загальну середню освіту», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти» від 28.03.2018 №291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2018 №454/31906, Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Лугинської селищної ради Лугинського району Житомирської області, затвердженого 39 сесією VІІ скликання Лугинської селищної ради від 03.10.2019 року №824, наказу відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітетуЛугинської селищної ради від 11.11.2019 №69 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради»  та у зв’язку з наявністю вакантної посади директора Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області, відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лугинської селищної ради оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора Кремненського закладу загальної середньої освіти Лугинської селищної ради.

Повна назва закладу освіти: Кремненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області.
Скорочена назвазакладу освіти: Кремненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

Місцезнаходження закладу освіти: 11334,  Житомирська область, Лугинський район, с. Кремне, вул. Шкільна,8.

Найменування посади: директор Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області.
Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.

Кваліфікаційні вимоги: посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Для участі у конкурсі подають такі документи:

1)заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2)автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3)копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4)копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5)копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

6)довідку про відсутність судимості;

7)мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Особа подає документи особисто (або через уповноважену особу з довіреністю) та несе персональну відповідальність за достовірність поданих нею документів та інформації.

Складові конкурсного відбору:

1)30-ть тестових питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

2)одного ситуаційного завдання на визначення перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення  завдання;

3)публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на 3 роки (2020-2022 роки)та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Призначення керівника закладу освіти здійснюється відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лугинської селищної ради строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки шляхом укладання контракту.

Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.

Загальний час для підготовки відповідей:

1)на тестові та ситуаційне завдання становить не більше 60 хвилин;

2)для презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти - не більше 15 хвилин;

3)на надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації до 10 хвилин.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі:з 12листопада 2019 року по 02 грудня 2019 року.

Кінцевий термін подання документів:02 грудня 2019 року до 18:00 год.
Місце подання документів:11301, смт Лугини, вул. Донського, 13, головному спеціалісту  відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітетуселищної ради Губарець Т.В.

E-mail:   lug_osvita@ukr.net

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: 11301, смт Лугини, вул. Донського,13, 17 грудня 2019 року  о 10:00 год., в кабінеті начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітетуЛугинської селищної ради.

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 2

                                                                                       до наказу відділу освіти,                                                                                                                                     молоді та спорту Лугинської   

                                                                                       селищної ради

                                                                                       від 11.11.2019 № 69

 

Склад конкурсної комісії

для проведення відбору кандидатів на посаду

директора Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ    

ступенів Лугинської селищної ради Житомирської області

 

Голова та співголова конкурсної комісії

 

Сенчило Наталія Василівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради.

Давидюк Віктор Іванович – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

Заступник голови конкурсної комісії

Блохіна Ірина Петрівна – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради.

Секретар конкурсної комісії

Губарець Тетяна Василівна - головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради.

                                         

Члени конкурсної комісії:

Русецький Іван Іванович – в.о.старости сіл Кремне, ЛеонівкаЛугинської селищної радиЛугинського району (за згодою);

Ковальчук Людмила Михайлівна – голова батьківського комітету Кремненського ЗЗСО І-ІІІ ступенів (за згодою);

Борисюк Марина Леонідівна – голова первинної профспілкової організації працівників освіти Лугинського району;

Макарчук Олена Юріївна – головнийспеціаліст з юридичних питань виконавчого комітетуЛугинської селищної ради;

Мосейчук Дмитро Дмитрович – представник трудового колективу, заступник директора з навчально-виховної роботи Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;

Цапук Анатолій Євгенович – директор Лугинської гімназії імені В.П.Фількова;

Заєць Світлана Іванівна – депутат Лугинської селищної ради (за згодою).

                                                                                     

 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       наказом відділу  освіти,                                                                                                                                              молоді та спорту Лугинської   

                                                                                       селищної ради

                                                                                       від 11.11.2019 №69

 

 

Перелік тестових питань

для перевірки знань законодавства

 та нормативно-правових актів у сфері освіти

претендентами на заміщення вакантної посади директора

 Кремненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Лугинської селищної ради Житомирської області

 

1. Повна загальна середня освіта має три рівні освіти (відповідно до Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.):

а) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років, профільна середня освіта тривалістю три роки;

б) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років, профільна старша освіта тривалістю два роки;

в) початкова освіта тривалістю п’ять роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років, профільна середня освіта тривалістю два роки;

г) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю вісім років.

 

2. В якому з описаних фрагментів змальовано компетентнісне навчання?

а) учитель пояснив дітям, як розв'язувати задачу. Потім вони розв'язали аналогічну задачу і перейшли до завдань іншого виду. Вдома діти мали зробити завдання з теми, яку вчили минулого тижня;

б) учитель запропонував дітям в групах розв'язати задачу різними способами. Потім усім класом обговорили кожний спосіб. Учитель пояснив, як ще можна було розв'язати цю задачу. Усі разом обрали найзручніший спосіб. Далі діти практикувались розв'язувати задачі цього виду на прикладах з реального життя;

            в) учитель відчитав лекцію, поставив кілька запитань дітям, аби перевірити рівень запам'ятовування нового матеріалу, і пішов на наступний урок;

            г) учитель запропонував дітям в групах розв'язати задачу. Потім кожна група представила свій варіант розв’язання. Учитель пояснив, як ще можна було розв'язати цю задачу. Вдома діти мали розв’язати аналогічну задачу.

 

3. Закон України «Про освіту» вводить перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. Що з переліку є саме наскрізним вмінням?

а) вільне володіння державною мовою;

б) інноваційність, навчання впродовж життя;

в) підприємливість та фінансова грамотність;

г) критичне та системне мислення.

 

4. Скільки дітей може бути в одному класі школи (відповідно до Закону України «Про освіту»?

а) скільки директор дозволить;

б) скільки вмістить клас;

в) не більше 30 учнів;

 « повернутися до списку оголошень